Законодавча база

Перелік нормативних документів

1. Нормативно-правові акти в сфері державної реєстрації (реєстраційні послуги)

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Закон України «Про громадські об'єднання»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 «Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №553) «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 99 »Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги»

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»

Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969

Наказ Міністерства юстиції України від 21.11.2016 №3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.11.2016 за № 1504/29634

2. Нормативно-правові акти в сфері будівництва

Державного рівня

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про рекламу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (зі змінами)

3. Нормативно-правові акти в сфері земельних відносин (земельні питання)

Державного рівня

Земельний кодекс України

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про оренду землі»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про оцінку земель»

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.08.2013 № 508 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017 р. за № 679/30547

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» (зі змінами)

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 103 від 05.07.2011 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» (зі змінами)

4. Нормативно-правові акти в сфері отримання дозвільних документів

Кодекс цивільного захисту України

Водний кодекс України

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про Національну поліцію»

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про автомобільні дороги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. № 80 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

Постанова Кабінету Міністрів від 18 січня 2001 року № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»

Постанова Кабінету Міністрів від 4 червня 2007 р. №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

Постанова Кабінету Міністрів від 1 червня 2002 р. №733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»

Постанова Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів від 2 вересня 2015 р. № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Наказ Міністерства Внутрішніх справ від 02.07.2015 № 796 «Про затвердження Положення про патрульну службу МВС»

Наказ Міністерства Внутрішніх справ від 29.11.2016 № 1259 «Про затвердження Інструкції з питань супроводження транспортних засобів спеціалізованими автомобілями Національної поліції і забезпечення безпеки дорожнього руху під час його здійснення»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»

logo es ukr

Проект фінансується Європейським Союзом.
Цей сайт було створено Грантовим Проектом «План місцевого економічного розвитку: Славутич - драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону» в рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за Економічне Зростання». Відповідальність за його зміст несе виключно виконавчий комітет Славутицької міської ради, точка зору якого не обов’язково збігається з позицією ЄС.

2018 © Служба електронних адміністративних послуг (бізнес-сервісів) «Єдине вікно». Всі права захищені Сайт створено Klynkov Y.

Пошук